bilgi@ofb.com.tr +90 232 465 2002 Ürünler Koku Dünyamız Koku Piramidi

  • en
  • tr

Makaleler

KOKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Koku havada çözülmüş haldeki koku verici moleküllerin verdiği histir. Kokuların çoğu organik bileşikler tarafından oluşsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi inorganik maddeler de kokabilir. Kokunun etkisi iki basamaklı bir süreçte ele alınabilir. Birincisi Fizyolojik faz; burundaki stimulus bölgesinin reseptörler ile hissetmesi. Ardından Psikolojik faz başlar. Stimuluslar insan beyninin koku almadan sorumlu bölgesi tarafından uyarılır ve çalışması sağlanır. Bu nedenle kokunun objektif ve analitik olarak ölçülmesi imkânsızdır. Koku hissi tamamen kişisel özellikler gösterir; bunun yanında ise kokuya verilen tepki cinsiyet, yaş, sağlık durumu gibi nedenlere bağlı olarak değişir. İnsanların kendi vücut kokuları gibi alışık oldukları kokular dışarıdan gelen ve alışık olmadıkları diğer kokulara göre daha az algılanırlar. Çoğu kimseye göre koku alma süreci bir maddenin içeriği hakkında ufak da olsa bilgi verir. Buna rağmen flavorist ve perfumer ler sadece koklayarak kompleks karışımların içindeki çok ufak miktarda kimyasalları bile ayırt edebilirler.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, coty

Koku analizi

Almanyada koku veren maddelerin konsantrasyonu 1870'lerden itibaren “Olfaktometre” adlı cihazla belirlenmektedir

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, coty

Kokunun yoğunluğu

Bu durumda havadaki yoğunluğa bağlı olan bir ölçek ön plandadır. Bu ölçek şu şekillerde sınıflandırılır:

0 kokusuz
1 çok zayıf (koku eşiği )
2 zayıf
3 belirgin
4 kuvvetli
5 çok kuvvetli
6 dayanılmaz

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, uçucu yağlar,tedavi

KOKU VE TAT ALMA BOZUKLUĞU

En sık görülen koku ve tat bozuklukları şunlardır:
* Anosmi. Koku alma duyusunun kaybı
* Ageusia. Tat alma duyusunun kaybı
* Hiposmi. Koku alma yeteneğinin azalması
* Hipogeusia. Tatlı, ekşi, acı veya tuzlu şeyleri tatma yeteneğinin azalması

Diğer hastalıklar da kokular ve tatların az veya hiç alınmamasına sebep olabilmektedir. Bazı hastalıklar normalde hoş bir tat veya kokuya sahip şeylerden kötü bir koku veya tat algılamanıza neden olabilir. Bu bozukluklar yaşam kalitesini etkileyebilir. Hatta altta yatan başka hastalığın bir belirtisi ve habercisi olabilir.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, coty,ağrı ve uçucu yağlar

Gabriel Garcia Marquez ve Kokuların İmgelemi

Belleğin ve duyguların merkezinde yer alan koku duyusu ne gerçek yaşamda ne de edebiyatta görme duyusu kadar konu edilmiştir. Ancak koku bireyin onu duyumsadığı anda bulunduğu ortamı tüm bileşenleri ile hafızasına kaydetmesini sağlayan en önemli anımsatıcı/ardan biridir. Kişinin öznel değerlendirmelerinden geçen kokular duygu dünyasını derinden etkilerken birer uyarıcı görevi görmektedir. Bu nedenle edebi eserler incelenirken yazarın ruh dünyasını keşfetmek için algılarını, duygularını ve düşüncelerini temellendirdiği duyularından biri olan kokuyu da değerlendirmek gerekir. Gabriel Garcia  Marquez  eserlerinde sıklıkla  yer verdiği barut, toprak, çiçek ve kan kokusu tasvirleri ile anlatımını bir üst seviyeye taşırken bir yandan da okuyucuyu kendi belleğinde dolaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı Garcia Marquez'in edebi eserlerine sosyolojik ve psikolojik açıdan yaklaşarak koku duyusuyla canlandırdığı imgelem dünyasını irdelemek ve gerçek dünya ile olan bağını ortaya koymaktır.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, coty

Reklamda koku duyusu

En ilkel duyu organımız olan koku bebekliğimizden bu yana hafızamızda yer etmektedir. Koku duyusu da diğer duyular gibi insanların duygularını, aldığı kararları, davranışlarını etkilemektedir. Günümüzde markalar duyuların öneminin farkına varmış, tüketicinin zihninde yer edebilmek ve satın alma kararlarını etkileyebilmek için duyulara seslenmek gerektiğini anlamıştır. Bu çalışmanın amacı, basılı olarak yayınlanan reklamlarda, toplum tarafından kötü olarak kabul edilen kokuların nasıl gösterildiğini ve reklamlardaki imgelerin nasıl anlamlandırıldığını ortaya çıkarmaktır. Reklamlarda kötü kokan imgelerin gösterimi ve ürünün kullanılmasıyla birlikte kötü kokunun giderilmesi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda temizlik ürünleri kategorisinden 5 reklama yönelik göstergebilimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. İncelenen reklamlarda, bireyler tarafından deneyimlenmiş ve öğrenilmiş, kötü olarak kabul edilen kokular hem görsel hem de simgesel olarak koku boyutuyla yansıtılmaktadır.  Reklamlarda gösterilen balık, sarımsak, soğan, çiğ et, çöp kutusu gibi kokular göstergeler aracılığıyla anlamlandırılmış, bunun sonucunda reklamlar göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, uçucu yağlar,tedavi

Aromaterapi ile Stres ve Ağrı Yönetimi

Aromaterapi, bitkisel öz yağların kimyasal yapısı ve enerjilerinden faydalanan ve masaj, nefes(buğu), kompres, banyo ve diğer yollarla uygulanmasını içeren, sağlık ve güzelliği destekleyen doğal bir terapidir. Doğanın şifalı yağlarını günlük yaşamımızda sağlığımıza destek olur Aromaterapiyi doğru ve sağlıklı öğrenerek yaşam biçimi haline getirmek daha sağlıklı bir yaşam demektir. • Aromaterapi ile stres ve ağrı yönetimi , stres ve ağrıyı anlamak, aromaterapi ile stres kaynaklı sıkıntıların çözümü, ağrıya etkili aromatik reçeteler mevcuttur.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, coty,ağrı ve uçucu yağlar

Coty

Şipr, Kıbrıs’ın Fransızcası. François Coty’nin 1917 yılında çıkardığı Chypre isimli parfüm popüler olunca, aynı akoru paylaşan (bergamot, laden, meşe yosunu, çoğu zaman paçuli ile beraber), narenciyeli açılış yapıp meşe yosunun odunsu, topraksı kokusuyla biten parfümler bu aileden sayılıyorlar. İsme dair söylentilerden birine göre bu akoru içeren aileye Afrodit’in doğum yeri kabul edilen Kıbrıs’ın isminin verilmesi temel bileşenlerin Akdeniz kökenli olduğunun düşünülmesinden kaynaklanıyor. Şipr ailesi zamanla çeşitleniyor, modernleşiyor, deri şipr (Bandit/Robert Piguet), floral şipr (Knowing/Estée Lauder), meyveli şipr (Mitsouko/Guerlain), baharlı şipr (Isfarkand/Ormond Jayne) gibi alt dallara bölünüyor. Bugün, hele ki meşe yosununun da kullanımının kısıtlanmasından sonra “şipr” olarak sınıflanan parfümlerin köken olarak gerçek şipr ile pek ilgisi kaldığını söyleyemeyiz. Fujer akorunun tersine, şipr akoru içinde kadınlara yönelik pazarlanan parfümler çoğunluğu oluşuyor

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, coty

Sağlık İçin Uçucu Yağlar

Tedavi edici uçucu yağlar 52/320 Mhz arasındadır Bütün yağlar aynı titreşim gücüne sahip değildir. 1.Düşük frekansı yağlar(fiziksel değişim) 2.Orta frekanslı yağlar(duygusal değişim) 3. Yüksek frekanslı yağlar ise (ruhani değişim ve farkındalık ) sunar. Doğadaki en güçlü titreşime sahip koku gül kokusudur : 320 Mhz Altınotu (Ölmez çiçek) :181 Mhz Günlük : 147 Mhz Lavanta : 118 Mhz Sarı papatya : 105 Mhz Melisa : 102 Mhz Ardıç : 98 Mhz Sandal Ağacı : 96 Mhz Turunçgiller : 91 Mhz Melekotu : 85 Mhz Nane : 78 Mhz Fesleğen : 52 Mhz

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, uçucu yağlar,tedavi

Kokular ve Evimiz

Koku, beynimizin duygu durum ve bellek işleme merkezine direkt erişim sağlar. Yabancı bir ortamda doğru bir koku algımızda “ev” kavramını “yuva” kavramına dönüştürebilir.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami.

Domates olmasa ne yapacaktık?

Kakao, mısır, patates, domates, fasulye, çili biberi… Bunların hepsi 1600’lerde başlayan ve “Kolomb Değişimi” denilen dev kültürel alışveriş sonrası Eski Dünya mutfaklarına girdiler. Karşılığında da şeker, üzüm, soğan, kahve, pirinç, buğday, şeftali ve narenciyeler Yeni Dünya ile tanıştılar. Evet, kakaonun aroması harikaydı, kahve ise bitter acılığına rağmen tartışılmaz bir canlanma duygusu veriyordu, çok hoştular. Hele ki vanilyanın kokusunu falan, tarife kelimeler yetmiyordu. Ne var ki kıtaların arasında gidip gelenlerden etkilenenler sadece mutfaklar olmadı. Avrupa’dan giden yabancılar, kılıçları ve beraberlerinde taşıdıkları çiçek, kızamık, grip gibi bakteri ve virüslerle yerli halkı kırıp geçirdiler. Eksilen işgücünü telafisi için de Afrika’dan insanlar kaçırılıp gemilere doldurularak köle olarak Yeni Dünya’ya taşındılar. Gerçekten büyük bir değişim yaşanmıştı; düşünün, domates olmasa ne yapacaktık?

Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami,Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, domates,kakao.

Tatlı,tuzlu,acı

Gundelik dilimizde “bitter” kelimesinin bir karşılığının olmaması, bu gibi sorularda sürekli kafalarımızın karışmasına neden oluyor. Temel tat kulvarları içinde saydığımız “acı”, aslında üstteki greyfurt gibi “bitter” olan algıyı ifade ediyor. Alttaki pul biber gibi yiyeceklerin oluşturduğu algı ise yakıcı sınıfında yer alıyor. Her iki duyusal modalite de kimyasal olmalarına rağmen aralarında hem hangi reseptörleri uyardıkları, hem de ne gibi mekanizmaları harekete geçirerek nasıl algılandıkları konusunda büyük farklar var. Hatta toplam besin algısının bileşenleri olmak dışında hiçbir ortaklıkları yok bile diyebiliriz. Biber yediğimizde yakıcılığı tat alıcılarımızla değil trigeminal sinirimiz aracılığıyla duyumsuyoruz. Oluşan yanma hissi ise elimiz ateşte yandığında uyarılan aynı protein (TRPV1) uyarılmasına rağmen gerçek bir yanma değil; yanık izi bırakmıyor. Bitkilerin gerek kendilerini gerekse genetik aktarımlarını, yani tohumlarını korumak için salgıladıkları yakıcı bileşenlerden keyif alan bizden başka bir memeli canlı türü yok. Bunun nasıl olabildiği hala tartışılıyor, ancak unutmayalım ki bizler korkmak için bilet alıp filim izleyebiliyor ya da lunaparklarda roller-coaster denilen tehlikeli oyuncaklarla deneyim yaşamak için para harcayabiliyoruz. Temel tat kulvarımızdan biri olan bitter ise aslında bizim için alarm/tehlike niteliği taşıyan sinyalleri ifade ediyor. Bu nedenle bitter olan şeylere doğuştan mesafeliyiz, onları sevmeyi yaşadıkça öğreniyoruz. Bu öğrenme sırasında da koku duyumuz devreye girerek bizdeki reddetme halinin kabul haline dönüşmesine yardımcı oluyor. Ancak bu sayededir ki sebze, salata yiyebiliyor, kahve, çay içebiliyoruz. Özetle; temel tatlar tatlı, tuzlu, acı (bitter), ekşi ve umamiden oluşur. Yakıcılık, bir lezzet bileşeni olmasına rağmen, duyusal kategori olarak “tat” değildir.

Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami,Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, domates,kakao.

OFB için Koku …

Koku, duyularımızın en sadık olanıdır. Günde ortalama 27 bin nefes alıp vermemize rağmen koku ile ilgili bilgilerimiz çok az. Yeni doğmuş bir bebek annesini kokusuyla hisseder ve o koku hayatı boyunca beyninde yaşar. Koku alma duyumuzu kaybetmedikçe kokularla yaşar ve yaşlanırız. Örneğin ilkokulda sınıfça gittiğimiz bir piknikte aldığımız kır kokusunu bütün tazeliğiyle altmış yaşındayken yeniden duyar çocukluğumuza dönebiliriz. Koku, tanımlanması en zor olan duyumuzdur. Koku alma duyusu olmayan birine nergisin kokusunu anlatmanız mümkün değildir. Koku, çok güçlü bir etkiyle mesajlarını doğrudan beyne yönlendirir. En etkili provokatördür. Kışkırtır, harekete geçirir. İnsanlığın koku serüveni 6 bin yıl önce yaşam alanlarını güzelleştirmek için kuru bitkilerden tütsü yapmakla başlamış ve sonsuza kadar sürecek. Yaygın bir anlayışı değiştirelim bu arada. Evet, algılama hassasiyetimizle ilgili olarak kokunun değişen katmanları vardır ama iyi ya da kötü koku yoktur. Koku endüstrisi çok hoşumuza giden kokuların üretiminde, kötü diye nitelendirdiğimiz kokuları da kullanır. Her koku ilginç olmaya adaydır. Burada algı ile ilgili bir durum söz konusu. Algı gerçektir, gerçek algıdır durumu yani.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, CSS KOKU, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, ofb makale, kokuların esintisi,gürkan gürkaş,kokular hakkında

BİBER KADAR PAHALI

Her evden balyayla biber pazara getirilir, karşılığında Roma gemilerinden kıyıya keselerle altın taşınırdı” diyor bir Tamil şair. Biber, Hindistan’ın güneyinden geliyor. Sanskritçe pippali kelimesi Yunanca piperi, Latincede de piper’e dönüşüyor. Çok seviliyor ve bugün satılan baharatın %20’si hala biber ama artık tek kaynak Hindistan değil, dünyadaki biberin %40’ı benzer iklimdeki Vietnam’da yetişiyor. 2. Ramses’in mumyasında bile kalıntısı bulunan biberin nasıl elde edildiği uzun zaman “ticarî sır” olarak saklanıyor. Hatta 15. yüzyıla kadar Avrupa biberin yetiştiği ormanların yılanlarla kaynadığına, hasat zamanı onları kovmak için yakılan dev ateşlerin de aslen beyaz olan biberin rengini kararttığına inanıyor. Bu hikâyeler ve tabii uzak yerlerden zorluklarla gelmesi biberin fiyatını yükseltiyor. Bir dönem baharat ticaretinde tekel olan Hollanda’da hala yüksek fiyatlı ürünler için “peperduur” (biber kadar pahalı) kelimesi kullanılıyor.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, CSS KOKU, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, ofb makale, kokuların esintisi,gürkan gürkaş,kokular hakkında,BİBER,biber

KUŞKONMAZLI OMLET

Mutfakta beceriksizliğin en yaygın tanımı nedir?” diye sorsalar, aklınıza ilk ne gelir? “Bir yumurta ‘bile’ pişiremez”, değil mi? Oysa Orta Çağ’ın sonlarına doğru yumurta pişirmek ateşin dikkatli bir kontrolünü gerektirdiğinden, öyle herkesin harcı değildi. Keza endüstriyel tavukçuluk olmadığından şehirde yaşayanlar her gün yumurtaya ulaşamıyordu. Ama saray, farklıydı. 1611’de Fransa’da tahta geçen Louis XIII makbul bir idareci veya savaşçı değildi, ancak muhteşem yumurta pişiriyordu. Rafadan veya poşe (çılbır usulü) pişirmenin yanı sıra kıyılmış domuz pastırmasıyla yaptığı çırpılmış yumurta çok beğeniliyordu. Amatör aşçı olan Louis XV ise ünlü metresi Madame du Barry için özel bir yumurta yemeği icat etmişti: Kuşkonmazlı omlet! Mme Du Barry kuşkonmazı fallik formundan dolayı erotik buluyor, uç kısmını “haz pıtırcıkları” olarak tanımlıyordu. Kralın bir önceki metresi Mme Pompadour ise iç çamaşırlarını kuşkonmazın ucundaki mor renkte diktiriyordu. Hanımefendilere haksızlar diyemeyiz zira fallik imgesinden dolayı kuşkonmaz tarih boyunca sürekli cinsellikle ilişkilendiriliyor. Yunanlılar Afrodit’e adıyorlar, Yaşlı Pliny “afrodizyaktır” diyor, Kama Sutra’da sütle yapılan püresinin cinsel isteği arttıracağı yazılıyor. Safsata bir yana, kuşkonmazın barındırdığı folik asit ve vitaminlerin üreme yetisini desteklediği biliniyor. Ancak kısa ömürlü bu sebzenin beklenen etkiyi yapabilmesi için yenmesi gereken miktar, gerçekte yenebilenin çok ötesinde kalıyor. . . . Kuşkonmazın sindirimi sırasında yapıtaşlarından biri olan asparagusik asit parçalanıyor, çürük yumurta kokan sülfür molekülleri ayrışıyor. Bu hoş olmayan koku idrarda yemekten 15-30 dk sonra başlayıp 2 saate kadar hissedilebiliyor. Ancak herkesin bu kokuyu alabildiğini söylemek mümkün değil, nüfusun bir kısmında bu algı genetik olarak oluşmuyor. . . .

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, CSS KOKU, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, ofb makale, kokuların esintisi,gürkan gürkaş,kokular hakkında,BİBER,biber,kuskonmaz,kuşkonmaz,omlet,lezzetler

Havada imzanız olsun!

Bir markanın, bir kurumun, bir mağazanın kokusu olabilir mi? Evet artık olabilir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında ürün satmaya veya markaya sadakat sağlamaya yönelik pazarlama argümanları arasında koku da yerini aldı. Bir şirket olarak ne ürettiğiniz kadar, neyi nasıl sattığınız da önemli. Bilim insanları, hedef kitlelerin davranışlarını inceleyerek yeni pazar ve pazarlama stratejileri geliştirmeye çalışıyor. Markalaşmak için çok uzun bir yoldan geçmek ve sürekli yenilikçi arayışlar içinde olmak gerekiyor. Kurumsallaşma yolunda olan ya da kurumsallaşmasını tamamlayan pek çok marka, günümüzün yüksek rekabetine ayak uydurabilmek için inovasyona yöneliyor. Çünkü yenilikçi ürünler geliştirmez, yeni pazarlama stratejilerine uygun davranmazsanız, rekabetin yıkıcı darbelerine uzun süre direnemezsiniz.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, imza koku

Koku Makinesi ve Kurumsal Koku/Kokulandırma ile Pazarlama

Kurumsal koku, ‘daha fazla ne yapabiliriz’ düşüncesi etrafında şekillenen inovatif bakış açılarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Son derece güçlü bir duyu olan koku duyusu da kurumsal pazarlamaya eklemlendi. Bu sayede herhangi bir ürün veya marka, insanın beş duyusuna hitap edebilir hale geldi. Kokunun katkısıyla markanın ayırt edilebilirliği, fark edilebilirliği, tercih edilebilirliği ve sonuç olarak satın alınabilirliği artıyor. Ayrıca bu sayede marka ile tüketici arasında bir sadakat bağı da kuruluyor. AVM örneği Alışveriş merkezlerinde, tüketicilerin daha fazla zaman geçirmesi ve daha iyi hissetmesine yönelik doğru koku ve müzik seçimi, etkili bir yöntem olarak dünya genelinde yaygın şekilde kullanılıyor. Bunun içinde amaca uygun kokular tercih ediliyor: İştah açıcı, enerji veren, rahatlatan, nostaljik anıları hatırlatan, tazelik aşılayan-canlandıran… pek çok seçenek var.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, imza koku,kokulandırma ,koku etkisi,koku filmi

Kurumsal koku nasıl bir etki yaratıyor?

Müşterilerin bilinçaltı ile ilişki kurulmasına yardımcı oluyor, kişilerin hafızasında hoş izlenimler bırakıyor, çok mağazalı kurumlarda tüm lokasyonlarda aynı hoş koku ile müşteri memnuniyetini sağlıyor, tüketicilerin hafızasında markaya ilişkin özgün bir kimlik oluşturuyor, Ayrıca başka yerde benzer koku alındığında markaya yönelik anımsama sağlıyor.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, imza koku,kokulandırma ,koku etkisi,koku filmi

YLANG YLANG

1800’lerde “centilmenler” saç, sakal ve bıyıklarına azami özen gösteriyorlar. Bu dönemde bakım için kullanılan ve formülündeki maddelerin Hollanda kontrolündeki Endonezya'daki Makassar'dan geldiğini söylenen “Makassar Yağı”nın canlandırıcı, dökülmeyi önleyici özelliklerine inanılıyor. Rivayete göre pek çok farklı formülün en basiti ylang ylang çiçeği yağı ile hindistancevizi veya palm yağının karıştırılması oluyor. Ylang ylang, Filipino dilinde “çiçeklerin çiçeği” demek. Yağ saçı parlatıp besliyor, şekle girmesini sağlıyor ama bir sorunu var: kullanan kişi kafasını nereye koysa orası yağ lekesi oluyor. Bu lekeleri önlemek için de koltukların baş dayanacak üst kısımlarına ayrı örtüler yapılıyor. Bugün otobüs, tren, uçak koltuklarının baş kısmında yer alan, çoğu kez üzerine reklam konumlandırılan bu örtülerin ismi de, tahmin edebileceğiniz gibi, “Antimakassar”. Denizci giysilerinin omuzundaki koyu renkli yakanın da aynı mantığa dayandığı rivayet ediliyor.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU

TUZ ve MAKARNA LEZZETLER/UMAMI

Britanya, savaş sırasında abluka altında. Kaynaklar sınırlı, içeride aç nüfus, dışarıda malzeme desteği bekleyen denizaşırı orduları var. Bu nedenle peynirden düğmeye pek çok malzeme karneye bağlanıyor. Bu kısıtlamalar ancak 1954’te kalkabiliyor. Haberleşme olanakları bugünkü teknolojiden uzak, ülkeler birbirlerinin tüketim anlayışlarına vakıf değiller. Adanın halkı mesela, spagetti nedir, neden yapılır, bilmiyor. Nadir rastladıkları spagetti örnekleri de salçalı sosla konservelenmiş hali oluyor. BBC, 1957’de bu bilinmezlik üzerinden bir “1 Nisan Şakası” üretiyor. Makarnanın un ve sudan yapıldığını bilmeyen İngilizlere İsviçre’de bir köyde, sözde bir spagetti hasadını gösteriyor. 3 dakikalık yayında köylüler ağaç dallarından sarkan spagetti meyvelerini topluyorlar. Yayın 7+ milyon hanede izleniyor. Ertesi gün BBC’nin santrali “Nerede spagetti fidesi bulabiliriz, nasıl yetiştirebiliriz” telefonları ile kilitleniyor. Santralin bu sorulara cevabı ise oldukça basit: “Salça tenekesinin içine dik olarak bir dal spagetti koyun, tutması için dua edin”. *Makarnanın pişme suyuna tuz koymak dokuyu etkileyerek lezzet algısına olumlu etki yapar ancak genel kanının aksine, pişme süresini kısaltmaz, bilakis uzatır.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami

SODYUM KLORUR (NaCl)

Sodyum klorür, yani “tuz”, pek çok kültürün mutfağında hem kendisi temel bir tat uyaranı olarak lezzete katkı yapıyor, hem de diğer lezzet bileşenlerini etkileyebiliyor. Bu etki bazen baskılayıcı bir rol olabiliyor. Bazı araştırmalarda sodyumun bitter acılığı %70’e kadar azalttığı gözlemleniyor. Bu nedenle şekeri de, bitter acıyı da sevmeyenler, her ne kadar mantıksız gibi görünse de, kahvelerinin suyuna eser miktar tuz katarak sorunlarını halledebiliyorlar. Aynı durum greyfurt ve tuz eşleşmesinde de geçerli. Birada da şerbetçiotundaki alfa ve beta asitlerinin dönüşümünün verdiği o acı bitter durumdan hoşlanmayanlar için çözüm aynı: tuz! Pub veya barlarda eşlikçi olarak çoğunlukla tuzlu fıstık servis edilmesinin sebebi de bu zaten. Hoş, dış güçler kuruyemişe saldırınca fıstık da yalan oldu, biliyorsunuz. Uzun lafın kısası, bu tip mekânların tuzlu fıstığın yarı fiyatına aynı işlevi gören, üstelik farklı bir deneyim yaşatabilen, yağı düşük ama sodyumu yüksek çeçil peynirini ileride alternatif olarak düşünebileceklerini unutmamaları gerekiyor.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,otel kokusu,kokulandırma seçenekleri,koku,koku esans,esanslar,SCENTLINQ ,KURUMSAL KOKU,vedat ozan,lezzettler,tuz,makarna,umami, NaCl

Napoléon Bonaparte‘in Koku Hassasiyeti

Napoléon Bonaparte parfüm çok severdi ve hassas bir burnu vardı. Rivayete göre, o yıllarda yeni çıkmış olan kolonyayı (Kölnisch Wasser) günde iki şişe tüketiyordu. Yüzüne, kafasına sürmekle yetinmiyor, sabahları omuzlarını da kolonyayla ovduruyordu. Stres altındayken ise kendini toparlamak için bir parça şeker kırıp üzerine kolonya damlatıyor ve yiyordu. Unutmayalım ki o dönem parfümlerde kullanılan alkoller henüz denatüre edilmiyor, yani yenilebilir/içilebilir olma özelliklerini koruyorlardı. 1815’te St. Helena Adası’na sürüldüğünde, ikameti için eski bir çiftlik evi olan Longwood Evi tahsis edilmişti. Bu konuttaki tadilat bittiğinde kafasını içeriye uzattı ve yeni sürülmüş boya kokusundan rahatsız olarak hemen geri çıktı. Daha sonra dört kez oda hizmetlisi Memluk Ali’yi göndererek evdeki kokuyu kontrol ettirdi ve ancak onun “boya kokmuyor artık içerisi” raporundan sonra eve yerleşti.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,

Panter Nasıl Kokar

Theophrastus’un da dillendirdiği antik Yunan inanışına göre panter dünya üzerinde güzel kokan tek hayvan. Sadece kendi değil, nefesi de hoş kokulu. Avlanmak için sadece güçlü soluk vermesi yeterli; nefesinin güzel kokusuna dayanamayan av, gelip kendi ayaklarıyla panterin etki alanına giriyor. Bu söylem biraz gelişerek Fransisken din adamı Bartholomaeus Anglicus’un 1240’daki ansiklopedik metni De Proprietatibus Rerum’unda da (Şeylerin Özellikleri Hakkında) yer buluyor. Buna göre panterin tek düşmanı ejderha. Panter karnını doyunca bir mağaraya girip 3 gün uyuyor. 3. günün sonunda acıkmış olarak uyandığında kükrüyor, kükremesiyle de nefesindeki hoş koku yeni av getiriyor. Tek istisna ejderha zira o bu tuzağı biliyor, kükremeyi duyunca korkarak deliğine saklanıyor. Kokulu nefesin çekim gücü ve av/avcı ilişkisi değişik kültürlerde kadının sosyal alanda parfüm kullanmasının önüne geçmek için bir analojik örnek olarak kullanılıyor. Beri yandan panterin Hz. İsa’yı temsil ettiği tam ters yöndeki analojileri de görebilmek mümkün.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü

Anason

Anasonun mutfaktaki önemini fark eden Romalılar, hem lejyoner tayınlarına anason ekliyor, hem de meşhur mustaceoe kekinin içine koyuyorlar. İlginçtir, ziyafet sonunda hazım için yenilen o kek, bugün düğünlerin finalinde yenilen “düğün pastası” geleneğinin atası oluyor. Türkiye’de sadece rakı ve az sayıda yiyecekte (galeta, gevrek) kullanılmasına rağmen yaygınlaştırmak, köfte, balık, çay veya meyveli tatlıları, mesela basit bir limonlu keki anasonla zenginleştirmek mümkün. Anasonun kimyasal yapısı anisaldehit, estragol, pinen, limonen ve anetol gibi moleküllerden oluşuyor. Karakterini veren ise rezene ve meyankökünden tanıdığımız anetol molekülü. Anetolün şekerden 13 kat daha tatlı (ama kalorisiz!) olduğunu unutmamak önemli. Keza anetol suda değil yağda/alkolde çözünüyor; yani önce tavada azıcık çevirip yağıyla beraber ilave etmekte fayda var.

Scentfume ,Scentmega, Carpex, Scentefficient, Airduft, Nehirair,Buenos, Scento, Kokutek, Vivens, Scentbox, Referanskokulandirma, Powerkoku, Rulopak, scentlinq, Kurumsal koku firmaları, Kurumsal Koku Makinesi, Ofis kokuları Mağaza Koku Makinesi, Otel kokuları, Vakko Mağaza kokusu, Scento ortam kokulandirma, Csscompany ,Csskoku, fiolas, Kokulandırma Sistemleri, Ortam Kokulandırma, Koku Makinesi Fiyatları, Kokulandırma Sistem Fiyatları,Koku Makinesi Kokulandırma Firmaları, Koku Esans fiyatları, koku makinesi, koku makinası,ortam kokutma, mağaza parfümü,

Grasse/FRANSA ve Bergamot

18. Yüzyılda Grasse/Fransa ve narenciye zengini Calabria/Sicilya’da ilginç bir ürün çıkıyor ortaya. Bergamotların içi boşaltılıyor, kabuklar suda ıslatılıp yumuşatıldıktan sonra ters yüz ediliyor ve kalıba konuluyorlar. Bu şekilde güneşte kurutulduklarında ortaya çıkan kaplara da meyvenin ismi veriliyor, “Bergamot” deniliyor. Zaman zaman kâğıt hamuruyla da destekleniyor, kompozit malzemeye dönüştürülüp (papier-mâché), üzerlerine desenler çiziliyor. Özyağı barındıran esas kokulu kısım kabuğun dışı olduğundan ters çevrildiğinde kabın içine konulanı da kokulandırıyor. Bu kutular ekseriya tütün tozu (enfiye) veya eldiven ya da mendil muhafazası için kullanılıyorlar. Nadiren de olsa bu meslek günümüzde devam ediyor; ters çevrilmiş bergamot kabuğundan mamul, mücevherlik veya tütünlük olarak kullanılabilen el işi kutulara, keselere rastlanabiliyor.

Kurumsalkoku, koku, parfum, otel kokusu, otelkokusu, oda kokusu, markakokusu, marka icin kurumsal koku, signaturescent, parfumler, hiltonkokusu, sheratonkokusu, swissotelkokusu, kokular, ofb, ofbkurumsalkoku

Ispanyol Gribi ve COVID-19

1918’de H1N1 virüsüyle yayılan İspanyol Gribi salgını sosyal alanda bugünküne benzer bir seyir izliyor. Bugün önerilen halk sağlığı önlemleri, o gün için de geçerli oluyor. Maske tak, sosyal mesafeni koru, evde kal. Belki bir ilave olarak yere tükürmeme uyarısını sayabiliriz. Çaresizlik içinde insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Virüsü yok ettiğine dair çıkan söylentiler yüzünden soğan satışları patlıyor. Hurafeci takımı da, her zaman olduğu gibi, gene işbaşında. Önleyici olarak şekerleme satan mı istersiniz, tedavi için doğal mucizevi iksirler mi? Bu dönemde keskin mentol/okaliptol/keklik üzümü kokularıyla tanıdığımız iki ürün de mucizevî iddialarla satış rekorları kırıyorlar.

covid19, virus, Kurumsalkoku, koku, parfum, otel kokusu, otelkokusu, oda kokusu, markakokusu, marka icin kurumsal koku, signaturescent, parfumler, hiltonkokusu, sheratonkokusu, swissotelkokusu, kokular, ofb, ofbkurumsalkoku

Alhedit Patlaması

Bir bıçakla portakalın kabuğunu çizdiğimizde, dışa doğru görünür bir püskürme, beraberinde de bir “aldehit patlaması” yaşıyoruz. Neden kabuğu çizince oluyor bu? Çünkü bildiğimiz “portakal kokusu” algısını oluşturan uçucu moleküler, meyvenin etli kısmında değil, kabuğun renkli kısmında yer alıyorlar. Kokulu yağın meyvedekine en yakın hali ise soğuk sıkım yöntemiyle elde ediliyor. AB standartlarında “soğuk sıkım” etiketi alabilmek için meyvenin en fazla 27C sıcaklığa maruz kalması gerekiyor. ABD’de ise böyle bir düzenleme yok, isteyen yağına “soğuk sıkım” diyebiliyor. Portakalın içinde genelde 10 dilim yer alıyor, ancak kaç dilim olduğunu kabuğu soymadan da anlayabilmek mümkün. Portakalın dala bağlandığı tepe kısmındaki yeşil bölümü çıkarttığımızda altında göreceğimiz noktaların sayısı, bize içindeki dilim sayısını veriyor. Bu bilgi bir işe yarıyor mu? Vallahi en fazla ortamlarda müneccim gibi hava atmamızı sağlıyor, başkaca bir faydası yok.

Kurumsalkoku, koku, parfum, otel kokusu, otelkokusu, oda kokusu, markakokusu, marka icin kurumsal koku, signaturescent, parfumler, hiltonkokusu, sheratonkokusu, swissotelkokusu, kokular, ofb, ofbkurumsalkoku, portakal kokusu, nar cicegi kokusu, portakal cicegi kokusu, kokular, kokucuk, vedat ozan

Dünya Enerji Kongresi

İSTANBUL Kongre Merkezi'nde düzelenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı 23'üncü Dünya Enerji Kongresi'nde salonun güzel kokmasını, İzmir'de profesyonel koku makinesi üretimi yapan OFB firması sağladı. Kongre için içinde yeşilçay, bergamut ve kakule olan bir koku tercih edildi.

Yeni Ufukları Kucaklamak

DÜNYA LİDERLERİ “YENİ UFUKLARI” KOKULARIMIZLA KUCAKLADI

Dünya Enerji Konseyinin en önemli etkinliği olan Dünya Enerji Kongresi’nin 23. Toplantısı 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde “Yeni Ufukları Kucaklamak” temasıyla İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Kongre organizasyonu, dünya liderlerinin. enerji devlerinin ve seçkin delegelerin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongrenin geniş alan kokulandırması işinde OFB ile çözüm ortaklığı kararını verdi.

Liderlere, lider koku markası…

Liderlere, lider koku markası…

OFB, geniş alan kokulandırması konusundaki bilgi ve deneyimini kongre organizasyonunun hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyor.

Organizasyonda sıfır hata sıfır risk ilkesiyle çalışan kongre organizatörleri ve seçkin delegeler toplantı sürecince yaşadıkları ferahlık ve hissettikleri güzel havayı ve beğenilerini “Liderlere lider koku markası yakışır”cümlesiyle ifade ettiler.

Kötü Koku Giderici Sprey

OFB A.Ş. Kötü koku giderici ürünlerini diğerlerinden ayıran temel özellik kullandığı koku nötralize edici bitki esaslı yağlarıdır. Bu yağlar kokuları parfüm gibi maskelemez, koku oluşturan molekülleri parçalayarak en zor kokuları bile yok eder. Bu aroma yağların içinde asla toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen, CFC (Kloroflorokarbon) içermeyen, ozonla dost ve uygulanması çok kolay ürünlerdir. Siz de kötü koku gidermek ve etrafınızı kokulandırmak için, koku sistemlerimizle tanışın. Kurumsal koku da İMZA OFB A.Ş.

Otelinizi Kokulandırın

Günümüzün seyahat eden ziyaretçileri için,oteller ve tatil köyleri kendilerini yenilemektedirler. Ziyaretçiler otelinize girerken kapı personeli tarafından karşılaşacaktır. Misafirlerimize kendilerini özel ve hoş hissettrmek istiyorsanız,sunacağınız ilk lüks hizmet muhteşem bir koku ile karşılamak olacaktır. Kurumsal kokunuz ile profesyonellik düzeyinizi misafirlerinize alıştırmış ve onların bir sonraki ziyaretlerine aşinalık katacaksınız. Zeki bir otelci olarak, dekor,marka,renk,koku vb.bir ortam oluşturmak ve ayrıntıları eviniz gibi dikkatlice planlanmış olduğunuzdan eminiz. Misafirleriniz için gerçekten kalıcı bir izlenim vermek için,onlara özel hissettirin. Unutmayın ki canlı bir hayalde iz bırakan tek his kokudur.
Misafirler ile gerçekten güçlü bir bağlantı oluşturmak. Sizin ortamınız kurumsal koku ile geliştirilmiş olabilir . Kendi imza kokunuzu OFB A.Ş.ile gelistirip markanız ve misafirler arasında gerçekten güçlü bir bağlantı oluşturur.

Hava kanalından verilen kokular

Havalandırmadan çalışan koku makineleri ise , büyük ortak alanlar için kokulandırma sistemi kurumsal kokunuzu homojen olarak dağıtmakta kullanılır. Otelinizin ortak alanlarında markanıza ait imza koku misafirlerinize davetkar bir hizmet sunacaktır. Havalandırmadan verilen koku için koku makinesi-difüzör OFB A.Ş tarafından özel olarak oteller düşünülerek tasarlanmıştır. Otel kokularında benzersiz referanslarımızı incelemenizi öneririz. Artık bir otelde her odanın kokulandırılmasını ve kolay kokulandırma kontrolü yapmak elinizde. Koku makinesi ve koku sistemleri ile ilgili OFB A.Ş. Kurumsal koku sistemleri yanınızda.

Koku Kaybı Pek Çok Hastalığın Habercisidir!

Halk arasında bilinen adıyla “koku körlüğü”, tıptaki adıyla “anosmi” yani hiç koku alamama durumu, nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir. Nezle, grip, sinüzit ve alerji gibi durumlardaki kayıplar genellikle geçicidir, bazen de sadece koku alma azlığı şeklinde olur “hiposmi”. Burun tıkanıklığı koku bölgesine hava akımının ulaşmasını engelleyen büyümüş geniz etleri, burun etleri, kemik eğriliği, deviasyon burun eti büyümesi de koku kaybına neden olabilir. Bu anatomik bozukluklar düzeltildiğinde koku alma sıklıkla düzeldiğinden bunlardaki durum da geçicidir. Yalnız sinüzit hastalığının süresi uzadıkça, yani kronik hale geldiğinde koku kaybı da değişik derecelerde kalıcı olabiliyor. Havada imzanız olsun diyorsanız, kurumsal koku ve kokulandırma çalışmalarınızda www.ofb.com.tr

Kokular Kitabı, nihayet elinizde!

Artık gönül rahatlığıyla "burnunuzun dikine" gidebilirsiniz.Ama sanmayın ki kokular sadece doğruları söyler .Kandığımız yalanlar için de bir kılavuz aynı zamanda Kokular Kitabı. "Koku" denince, Türkiye'de akla ilk gelen isim; Vedat Ozan.İlk kitabı ve uzun soluklu çalışmasının ilk cildi Kokular Kitabı'nda meselenin hemen her cephesini kuşatıyor: mitoloji, kültürel tarih, kimya, ekonomi-politik, psikoloji, edebiyat, gündelik hayat... Bu kitabı okuduktan sonra; bir bebeği severken, doğalgaz faturanızı yatırırken, başınızın üzerinden bir güvercin sürüsü geçerken, alışveriş yaparken, ansızın nostaljiye kapıldığınızda, kendinizi karşı cinsi etkilemeye çalışırken yakaladığınızda, hatta asansöre bindiğinizde, artık başka çağrışımlarla düşünmeye başlayacaksınız. Kokular Kitabı'nı dönüp dönüp okuyacaksınız; burnunuzda tütecek... www.ofb.com.tr

Kokular Kitabı, nihayet elinizde!

Ama hepsi bu değil, merak etmeyin! Daha üç cilt sırasını bekliyor: bunun parfümü var, kültürel tarihi var, lezzet boyutu var. Annemizin karnındayken başlayan koku'yla maceramızın ayrıntılı hikâyesi, yine orada başlayan lezzet'le tamamlanacak. İnsanın gizli pusulası burnun, dolayısıyla koku'nun akla gelen, gelmeyen neredeyse her şeyimize sirayet eden dünyasına hoşgeldiniz… "Bir odaya girip o odanın duvarındaki bir resmi veya nesneyi tesadüfen görmemiş olabiliriz ama aynı odadaki kokuyu es geçmemiz, atlamamız imkânsız. Bu, kaçınılmaz bir uyaranla karşı karşıyayız, demek.” Koku ile ilgili her ne sorunuz var ise www.ofb.com.tr

Yeni Uretilen Aroma Difüzörlerimiz ( Geniş Alan Koku Makineleri)

Biliyorsunuz ki elektronik konusunda çok hızla gelişen dünyamızda biz de OFB A.Ş ailesi olarak geri kalmadık Yeni ürünümüz olan OFB A.Ş Aroma Difüzörlerimiz - Geniş Alan Koku Makineleri sırasıyla, Mavi LCD Mikrokontrollör yazılımlı Kartuş bitti sensörlü Yaz ve Kış saati uygulamarında perpetual işletim sağlayan ÇOK kolay kullanımlı Daha da sessiz Mikro difüzyon için gerekli ne var ise hepsine yeterlidir. Kurumsal koku ve kokulandırma için, OFB A.Ş ailesi her zaman yanınızdadır. www.ofb.com.tr

Bilimsel Araştırmalar

Son yıllarda koku duyusu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarla, bu duyunun beyne en duyarsız yoldan bağlı ve en etkili temel duyu olduğu kanıtlanmıştır. Parfüm,esans ve uçucu yağların yararını bilim insanları da kanıtlamıştır. Kurumsal koku konusunda sizler de bizimle farkındalık yaratın.

Mekanların üzerimizde uyandırdığı hisler vardır

Mekanların üzerimizde uyandırdığı hisler vardır. Bu hisleri büyük ölçüde oluşturan etkenlerden biri de onların kokularıdır. Kokuların karekterleri bulunduğumuz ortamda nasıl hisstetiğimizi belirler. Kokulandırma ile yaptığınız pazarlama sizlere ve müsterilerinize huzurlu bir ortamda daha fazla zaman geçirme isteği doğuracaktır. Geniş alan parfümleri, otel kokuları ve mağaza kokulandırma hizmetlerimiz ile farkındalık yaratın.

Müşterileriniz logonuzu görmeyebilir, yemeklerinizin tadını bilmeyebilir

Müşterileriniz logonuzu görmeyebilir, yemeklerinizin tadını bilmeyebilir, markaya özel cıngıl ya da sesinizi duymayabilir ama kokunuzu veya parfümünüzü mutlaka hissedecektir. Sektördeki deyimle kokunuz sizin “kurumsal imzanız” ya da “imza parfümünüz” olmalı. Bu bağlamda kurumsal koku ve kokulandırma hizmetlerimizden yararlanmak için mutlaka irtibata geçin.

Alzheimer hastalığının tedavisi

Japonya'da, kokuların,parfümlerin ve esanslı uçucu yağların Alzheimer hastalığının tedavisi üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. New York Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi'nde doktorlar, tıbbi tahliller sırasındaki heyecanı gidermek için esanslardan yararlanmaktadır. Tüm kurumsal koku,kurumsal parfüm ve uçucu yağlarımızın üretiminde IFRA onaylı ve sertifikalı bitkisel yağ hammaddeleri ( Gül, yasemin, sakız, kahve, tarçın, kakule, sedir, sandal, kakao, fesleğen vb leri…..) kullanılmaktadır. Siz de kurumsal koku hizmetini veya mekanınızı kokulandırmaya denemeye ne dersiniz?

ABD'de bir kumarhanede gerçekleştirilen bir denemede

ABD'de bir kumarhanede gerçekleştirilen bir denemede, test alanına hoş bir koku verildikten sonra kumar gelirlerinde %48'lik bir artış sağlandığı görülmüştür. Deneme sonucunda, havadaki fark edilir kokunun müşterinin muhakeme yeteneğini etkilemeden ve aşırı kumar oynama arzusunu körüklemeden ruh halini ve isteğini artırdığı sonucuna varılmıştır. Bazı müşterilerimiz,kahve kokusunu aktif kullanıp kahve satışlarını arttırmıştır. Kurumsal koku ve kokulandırma da kendinize özel imza kokunuz,imza parfümünüz yok ise hemen irtibata geçin.

Kurumsallaşmasını tamamlayan bir çok marka

Kurumsallaşmasını tamamlayan bir çok marka, günümüz piyasalarının yüksek rekabetine direnmek için inovasyona önemli bir bütçe ayırıyor. “Ben markayım” deyip yenilikçi ürünler geliştirmez, yeni pazarlama stratejilerine uygun davranmazsanız rekabetin yıkıcı darbelerine direnmeniz mümkün değil. Siz de rekabete dayanmak ve farkındalık yaratmak için, kurumsal koku ve kokulandırma hizmetlerimizle tanışın…

Ambient Scenting

"Ambient Scenting” (Geniş alan ve mekanların kokulandırılması parfümlendirilmesi) ve "Scent Marketing"(Koku ile pazarlama) alanında faaliyet gösteren firmamızın tüm personeli kurumsal koku,kokulandırma ve kurumsal parfüm üretimi,tanıtımı ile igili İstanbul ve Almanya da profesyonel parfümörlerden eğitim almıştır. Geniş alan kokuları ve kötü kokuların giderilmesi, esans ve kurumsal imza koku ile pazarlamayla iletişim konularında bizimle irtibata geçin. Unutmayın ki farklılık yaratacak güleryüzlü hizmet ve bilgi firmamızdadır.